Traverso Solo

Poco Adagio – Sonata a-moll – Wq. 132 – C. Ph. E. Bach
Fantasie no. 3 – TWV 40:4 – G. Ph. Telemann
Fantasie no. 6 in d-moll – TWV 40:7 – G. Ph. Telemann
Fantasie 8 in e-moll – TWV 40:9 – G. Ph. Telemann
Caprice Menuet – J. J. Quantz
Caprice Allemande – J. J. Quantz
1. Allemande – Partita in a-moll – BWV 1013 – J. S. Bach
2. Corrente – Partita in a-moll – BWV 1013 – J. S. Bach
3. Sarabande – Partita in a-moll – BWV 1013 – J. S. Bach
4. BourrĂ©e Anglaise – Partita in a-moll – BWV 1013 – J. S. Bach